Statens medieråd överklagar – vill barnförbjuda Suzanne Ostens film

0:43 min

Statens medieråd överklagar nu domen om 11-årsgräns på Suzanne Ostens omstridda film "Flickan, mamman och demonerna". Enligt Anna Fagerström på Statens Medieråd lämnades överklagan in i går.

I morgon är det premiär för Suzanne Ostens film "Flickan, mamman och demonerna" - en film om att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom, baserad på regissörens egna erfarenheter.

Statens medieråd satte en 15-årsgräns för filmen, något som filmbolaget överklagade till Förvaltningsrätten. I förra veckan kom rätten med sin dom där de höll med bolaget om att filmen ska ha en 11-årsgräns.

Men Statens medieråd ger sig alltså inte utan har nu begärt att även den högre instansen Kammarrätten ska ta upp fallet.

–Vi anser att förvaltningsrättens beslut är fattat på ett sätt som inte är förenligt med lagen, säger Anna Fagerström vid Statens medieråd.

 På vilket sätt då?

–Ett beslut om en åldersgräns kan inte fattas på grundval av resonemang på hur individer med till exempel specifika levnadsvillkor eller erfarenheter kan tänkas reagera på filmen, säger Anna Fagerström.

Hur borde man göra bedömningen enligt er?

–Vi arbetar ju utifrån barnets perspektiv, vår uppgift är att skydda barn från skadlig mediepåverkan, och det gäller oavsett, som i det här fallet, vad en regissörs intentioner är, säger Anna Fagerström.

Statens medieråd menar vidare i sin överklagan att det är av principiell betydelse att överklagandet prövas i en högre instans eftersom det då kan klargöra hur rättstillämpningen ska gå till.

15-årsgränsen kvarstår fram ärendet är avgjort säger Anna Fagerström.