FORSKNING

SP i Borås bakom framtidens båtfärg

1:35 min

En båtfärg som inte dödar haven, men stöter bort havstulpaner. SP i Borås har nu forskat klart om en ny färg man tror kommer revolutionera sjöfarten.

Inom ett par tre år kan en ny typ av båtbottenfärg komma ut på marknaden - en färg som ska vara effektivare mot havstulpaner på båtskrov, men som inte skadar miljön.

Äter sig till döds
Färgen är utvecklad på Sveriges tekniska forskningsinstitut SP i Borås i samarbete med Göteborgs Universitet, och för en månad sedan var forskningen klar.

– Intresset har varit jättestort. Det är billigare än koppar (det som används idag i båtfärg) och inte skadligt för miljön, säger Emiliano Pinori - forskare på SP i Borås.

Gift bakas in i färgen
Det som händer nu är att ett stort multinationellt färgbolag i Tyskland tagit upp idén, och man hoppas att färgen ska finnas på marknaden inom tre år.

Det aktiva ämnet i färgen heter Abamectin och utsöndras av bakterier. Ett liknande gift används redan i läkemedel mot löss och skabb, och idén är att det nu ska bakas in i båtfärgen.

Istället för att skicka ut en massa gifter i vattnet som gör att havstulpanerna inte fastnar, så låter man djuren fastna och då dör de. 

– Tanken är att man flyttat giftet in i färgen, och de kommer inte i kontakt med det förrän de borrar sig in.

Stora besparingar
Testerna på SP i Borås har varit mycket framgångsrika och torde vara av stort intresse för rederinäringen.

Beläggningar på båtskrov ökar motståndet i vattnet och gör att det går åt mer bränsle. Enligt SP:s beräkningar ska färgen spara hundratals miljoner ton bränsle årligen, men utan de negativa miljöeffekter som dagens båtfärger dras med.

– Gifterna bryts snabbt ner på bara några dagar. Även om alla båtar i världen skulle använda detta skulle det inte ansamlas i sedimenten, säger Emiliano Pinori - forskare på SP i Borås.