Fler amorterar på bostadslånet

2:20 min

Hushållens bolån har ökat kraftigt under senare år jämfört med inkomsterna, men samtidigt ökar andelen som amorterar.

Det visar en bolåneundersökning av Finansinspektionen där Henrik Braconnier är chefsekonom:

– Hushållen lånar mer i förhållande till sina inkomster än de gjorde förra året. Vi ser också att relativt få hushåll skulle få¨problem med sina räntebetalningar och amorteringar, även om de skulle drabbas av kraftigt stigande räntor eller arbetslöshet.

Samhällsekonomiskt beskriver alltså Henrik Braconnier ett ljus i lånemörkret där fler och fler amorterar på sina lån. År 2011 amorterade 44 procent av hushållens på sina bolån, i fjol var siffran 67 procent. Positivt inför en rejäl lågkonjunktur eller kraftigt höjda räntor.

– Vi ser inga stora kreditrisker för bankerna och inga stora risker för det finansiella systemet, utan riskerna handlar om att hushållen är högt skuldsatta och det innebär att de kan tvingas dra ner sin konsumtion mycket i en lågkonjunktur, säger Henrik Braconier.

Men hushållens amorteringstakt är inte tillräckligt snabb enligt Finansinspektionen vars amorteringskrav från 1:a juni ligger fast. Det som bland annat innebär att nya bolån årligen ska amorteras med 2 procent om lånebeloppet överstiger 70 procent av bostadens värde:

– Även om de har ökat nu under ett antal år så ligger de lägre än vi tycker är naturligt och bra. Och därför ser vi ett fortsatt behov av att ett amorteringskrav införs första juni.

Men kraven har också en baksida. Rörligheten på bostadsmarknaden minskar säger Henrik Braconnier

– Vi har pekat på att det här leder till en viss förstärkning av de stora inlåsningseffekter som redan finns på den svenska bolånemarknaden.

Men det finns alltså klara ljuspunkter, nya bolånetagare har idag lättare att ta ekonomiska smällar än de hade för ett år sedan. Marginalerna har helt enkelt ökat.

– Man tål lite sämre inkomstutveckling. Man tål lite större räntehöjningar utan att hamna i akuta problem. Och det trots att bostadspriserna stigit så mycket.

Hur förklarar man det?

– Både hushåll och banker har blivit lite försiktigare. De som tidigare på marginalerna fick låna och kunde belåna sig väldigt långt upp, de gör inte det i lika hög grad idag.

Man kan inte förklara det med att det enbart är de med bättre ekonomi som idag får lån?

–Nej det kan man inte göra men det är klart att alla blir lite mer försiktiga, framför allt de som legat med mindre marginaler, det är där vi har sett den största förskjutningen. Och det är därför som sårbarheten minskar, säger Henrik Braconier.