"Få förstår hur avgörande projektet Google Books faktiskt är"

4:48 min

I dag kan vad som kallas historiens största upphovsrättsmål nå sin slutpunkt i USA:s högsta domstol. Under mer än 10 år har olika rättighetsinnehavare processat mot Google för företagets inscanning av deras böcker.

Dag Wetterberg var tidigare bolagsjurist på Bonniers – och minns hur han själv drogs in i processen 2009.

- Det började med att jag stötte på en person inom Bonniers, som undrade om jag kunde titta lite på det här. För då hade den individen sett ett statement i tidningen från Google att man scannade böcker – och om man hade några rättigheter kring det här skulle man höra av sig vid ett givet datum. Och min reaktion var ju att det lät jättekonstigt. ”Jag ska titta på det”, sade jag.

Juristen Dag Wetterberg insåg först då, när Google redan hållit på att skanna in litteratur på olika amerikanska universitetsbibliotek i över fem år, magnituden av projektet.

- När jag förstod vad det var - nämligen att man hade skannat in 18 miljoner böcker på 18 prominenta universitet, bland annat den svenska bokskatten på Harvard – blev jag rätt förvånad faktiskt, säger han.

Med ”den svenska bokskatten” menar Dag Wetterberg att det fanns 60 000 svenska böcker i biblioteket på Harvard, där man också har undervisning i språket. Och att 6 000 av dem – de tio senaste årens hela utgivning – redan hade skannats in. Utan att vare sig författare eller förläggare kände till någonting om det.

- Nej, det är ju nästan så att man skäms lite grann så här i efterhand. För det här visste vi i princip inget om förrän vi såg den där annonsen i tidningen. Själva Googles skanningsprojekt hade ju pågått mycket längre – men då sågs det ju som ett akademiskt projekt, inom de här universiteten som Oxford och Harvard och några till, säger Dag Wetterberg.

Och processen mot Google växte snabbt, både juridiskt och geografiskt.

- Det handlade ju om allt. Om kultur mot kapitalet, det var känslor – även mellan olika rättighetsinnehavare: de som tyckte att vi skulle gå ur hela projektet och de som tyckte att vi skulle vara med. Det ringde folk från USA som försökte övertyga mig åt det ena och det andra hållet… det var stort, säger Dag Wetterberg.

I dag ser läget mellan Google och olika rättighetsinnehavare väldigt olika ut i olika länder, eftersom upphovsrättslagarna också varierar. I Sverige tycks frågan ha sjunkit ned från den översta dagordningen, även om avtalssituationen verkar oklar – medan den är hetare än någonsin till exempel i Tyskland. Och vad USA:s högsta domstol nu ska ta ställning till handlar förmodligen om det allra sista skedet där: om Google Books har rätt att visa små utdrag ur texter som scannats in, utan upphovsmännens tillstånd.

Alexandra Borg är forskare i Uppsala med inriktning på digital bokmarknad. Hon ser Google Books som en milstolpe, oavsett utslaget i USA:s Högsta Domstol.

- Jag tycker att projektet Google Books är väldigt spännande och fascinerande, men också väldigt skrämmande. Deras uppdrag och ambition att samla och tillgängliggöra all världens böcker är ju… megalomant – men samtidigt vad bibliotek alltid velat göra. Jag tror att få faktiskt förstår hur avgörande det verkligen är, alltså inte just det här domslutet utan projektet som sådant, säger Alexandra Borg.

Ändå är hon förvånad över hur dogmatiska utslagen i det amerikanska rättssystemet har varit, inte minst från domaren Pierre Leval som profilerat sig inom upphovsrättslagstiftning.

- Leval säger uttryckligen i sin dom att ”jo, upphovsrätt är viktigt för författaren – men dess ursprungliga incitament låg i att se till allmänhetens nytta”. Så jag tycker att man vänt lite upp och ned på vad den traditionella upphovsrätten stod för: Att värna författarens material.

Och enligt Alexandra Borg handlar Googles inscanningsprojekt inte alls om litteratur.

- De får ju tillgång till världens tänkande, en sorts corpus av föreställningar, tankar, språk. Och jag tror det är det de vill ha. Böcker blir förvandlade till rådata. Det är inte Proust eller Virginia Woolf - utan rå information, säger hon.

Frågan är då vad projektet Google Books kan få för konsekvenser i framtiden.

- Om ett företag kan organisera världens information, vilket de gör, kan de ju också kontrollera den. Man glömmer ofta att Google är ett företag. Vem äger Google om tio år?, frågar sig Alexandra Borg.

Företaget Google har också ombetts att ge sin syn på den här långa rättsprocessen, men har enbart valt att hänvisa till det kommande utslaget i USA:s Högsta Domstol – som alltså kan bli officiellt inom det närmaste dygnet svensk tid.