دستگیری نخستین مظنون به نقض قانون ضد تروریسم

0:56 min

برای نخستین باریک نفر به عنوان مظنون به نقض قانون جدید ضد تروریسم در سوئد بازداشت شده است. او یک مرد ۲۵ ساله است و مظنون است که به صورت عمومی به توصیه، استخدام و آموزش افرادی برای انجام اقدامات تروریستی و جرایم دیگر اقدام کرده است.

 این فرد درنظرداشته به کشوری دیگر برای شرکت در فعالیت های مجرمانه، سفر کند. این فرد، صبح روزگذشته در فرودگاه آرلاندا دستگیرشد.
به گزارش ت ت، خبرگزاری سوئد، سردادستان اگنِتا هیلدینگ کوارنستروم (Agnetha Hilding Qvarnström) در یک بیانیه خبری اعلام کرده است که تحقیق درمورد این فرد آغازشده و هنوز اطلاعات زیادی برای انتشار به دست نیامده است. اطلاعات بیشتر پس از صدورقراربازداشت برای او، منتشرخواهدشد.
بخش هایی از قانون جدید ضد تروریسم از اول آوریل امسال به اجرادرآمده است.