EU röstar ja till massregistrering av flygresenärer

1:42 min

Europaparlamentet röstade i dag med stor majoritet för att det omstridda förslaget om registrering av flygpassagerare. Flygbolagen åläggs att lämna ut uppgifter ur sina bokningsregister på alla flighter till och från Europa.

Passageraruppgifterna med allt från namn, telefonnummer, epostadress och bankkontonummer, ska lagras i nationella databaser i fem år. Uppgifterna ska användas av polis och underrättelsetjänst för att spåra misstänkta terrorister och annan grov kriminalitet.