Förslag på dubbelt så dyr parkering i Visby hamn

Det kan bli dubbelt så dyrt att parkera vid hamnterminalen i Visby hamn i sommar.

Orsaken är att antalet p-platser kommer att minska och att regionen vill ha större rotatation på platserna. Därför förslås timtaxan att hjas från 5 till 10 kronor och dygnstaxan från 35 till 50 kronor. Regionstyrelsen ska bestämma om det blir höjning eller ej.