Delegation från Kina tittade på parker i Västerås

6:40 min

En delegation från staden Jinan i Kina är i Västerås för att bland annat studera parker och grönområden. Syftet är att utveckla dialogen med invånarna när det gäller naturområdet. 

Under en tid har Västerås stad ett extra fokus på sina parkområden, bland annat har de tagit hjälp av studenter för att samla in åsikter om vad man tycker om de grönområden som finns.

Delegationen från Jinan fick höra lite av vad de kommit fram till när de intervjuat besökare i olika parker.

Eva Little, som är biträdande stadsdirektör i Västerås, var med idag när besökarna från Kina bland annat fick besöka Björnön.

– Ja, vi ville visa på exempel hur våra invånare kan vara med och påverka utformningen av våra parker, säger hon.

Västerås stad har sedan en tid tillbaka ett samarbete med staden Jinan med hjälp av pengar från SIDA.

– Vi har ett projekt där vi tillsammans ska utveckla hur vi jobbar med invånarnas inflytande. Vi har valt att jobba just med utvecklingen av parkområden kopplat till invånardialog.

Och när det gäller Björnön så var besökarna från Kina särskilt intresserade av grillplatserna.

– Ja, och vi berättade också om en soffa där äldre sagt att de inte kommer upp och att det krävs handtag för att ta sig upp. Alltså små exempel på hur invånarna har ett inlytande på hur sker förbättras.

När du pratat med dem, vad har de sagt om skillnaderna mellan Kina och Västerås när det gäller naturområden?

– Vi var ju där i höstas och vi såg att de har mer av synpunktshantering, och vi försöker jobba mer med verkligt inflytande. De har exempelvis en bra "hotline" dit medborgare kan ringa och säga vad som är fel och vad som måste förbättras. Men vi försöker jobba mer över tid med olika medborgargrupper för att samla in synpunkter och utveckla frågor på lång sikt, säger Eva Little från Västerås stad.

Ett antal studenter på Mälardalens Högskola har undersökt vad västeråsana tycker om sina grönområden.

– Vi har varit på plats i parkerna och intervjuat de som kommit dit. Men vi har också pratat med de som kanske inte valt att gå till parkerna i sitt närområde, säger Mattias Haglund, en av studenterna.

Kan du dra några slutsatser av vad folk tycker?

– Jag har framförallt varit vid Barkaröspåret och där har folk generellt varit väldigt glada med parken.

En del i den här studien är att man jämför män och kvinnor, men också barn och vuxna, utlandsfödda och personer som är födda i Sverige. Man vill se om det finns någon skillnad i hur man upplever och använder sig av de parker vi har.

– Folk som besöker parker ska känna sig trygga oavsett vilken tid de gör ett besök.

Finns det någon oro för att grönområden ska försvinna, har ni märkt något av det?

– Ja absolut. Många av de vi pratat med tror direkt att vi är där för att det ska byggas bostäder eller liknande i parkerna. Men det är inte alls det vi är ute efter.

Vad händer med de här uppgifterna nu?

– De kommer att analyseras och utvärderas, och så kommer staden förhoppningsvis att agera under nästa år, säger Mattias Haglund på Mälardalens Högskola.