Herpesvirus hos japanska jätteostron hämmar revbildning

0:55 min

Förmågan hos de japanska jätteostronen att bilda rev längs den svenska västkusten har minskat. Orsaken är att de drabbats av ett herpesvirus de senaste åren.

Forskarna från bland annat Göteborgs universitet kan nu se att viruset har gjort att den så kallade maxtätheten, alltså antal ostron per kvadratmeter, har blivit mindre.

De innebär att reven nu blir mindre befolkade av ostron. Däremot har ostronsamlingarna blivit tätare.

Täta rev är problematiska framför allt ur samhällssynpunkt, eftersom de kan förstöra badplatser och göra det svårt för båtar att ta sig fram.

Därför var det tur att viruset kom till Sverige, eftersom de normala bestånden kan vara bra för mångfalden i havet. Det menar Åsa Strand, ostronforskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Hon betonar också att det fortfarande är oklart om de japanska ostronen riskerar att slå ut våra inhemska ostron. Frågetecken finns också om de även orsakar minskningen av blåmusslor i ostronområden.

– Vi har fått mycket rapporter om att blåmusslorna har minskat. Vi vet inte om det beror på att blåmusslorna missgynnas av klimatförändringar så att ostronen tar över, eller om de har trängts undan av de japanska ostronen, säger hon.