Region Västmanland bildas inom ett år

0:46 min

Nu ska Västmanland bilda en egen region där Landstinget Västmanland ska ingå. Regeringen beviljade idag landstingets ansökan om att en region ska bildas den 1:a januari 2017.

Landstingsrådet Andreas Porswald (MP) välkomnar Region Västmanland, som han menar underlättar arbetet med regionalutveckling och näringslivsfrågor.

— Vi får möjlighet till statliga medfinansieringspengar från EU.

Han berättar vidare att viss personal som har hand om regionalutveckling på Länsstyrelsen Västmanland istället kommer att anställas av Region Västmanland.

Det är landstingen i Uppsala, Västernorrlands, Västmanlands och Norrbottens län som ansökt om få bilda region, vilket regeringen nu har sagt ja till.

– Det här rör arbetet med strategin för regional utveckling för tillväxtarbetet. Det här innebär då att vi skapar förutsättning för en regionalisering av Sverige, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Många ifrågasätter varför regeringen låter de här länen bilda region redan nu. Deras roll kan vara överspelad om bara några år om planerna på att dela in Sverige i sex helt nya storlän blir verklighet.

Men det håller inte Ardalan Shekarabi med om.

– Tvärtom, det här skapar förutsättningen för bildandet av stora regioner som får ta hand om frågor som rör tillväxten bland annat. Det innebär då bland annat att det blir likadana villkor för de olika landstingen, bland annat i norr regionen och då har de också bättre förutsättning att vid storregionbildning helt enkelt ta över uppgifter från staten.

Att Uppsala, Västernorrlands, Västmanlands och Norrbottens län får bilda region vid årsskiftet innebär att makten över flera hundra miljoner kronor i statliga utvecklingspengar flyttas från de statliga länsstyrelserna till de folkvalda regionparlamenten, det som i dag kallas landstingsfullmäktige.

Samtidigt flyttas ett antal tjänstemän från länsstyrelserna regionernas administration.

Vad säger du till dem?

– Ja, erfarenheterna är ju goda, kan vi konstatera, för det här har ju genomförts i andra landsting och då har det funkat bra.