Internationell konferens för integration

0:59 min

Syftet är att utbyta goda exempel av integrationsarbete på lokal nivå inom temat entreprenörskap och sysselsättningsprogram.

Idag träffas deltagarna i Kristianstad och imorgon i Hässleholm. Det här är den första av totalt fem träffar som ingår i samarbetet mellan olika regioner i Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Spanien och Danmark.

- Att sitta tillsammans och ha möjlighet att ställa frågor och lära sig av andra är ovärderligt, säger Louise Gooch som arbetar med migrationsfrågor i en regional samarbetsorgansation i östra England.

Konferensen i nordöstra Skåne, och de som framöver kommer att arrangeras av respektive deltagarland, finansieras med pengar från EU och är del i projektet som kallas ELAINE, European Local Authorities Integration Network, vars syfte är att arbeta med integration av asylsökande och flyktingar.

- Det är inspirerande att träffas så här och lära sig om vilka utmaningar och lösningar man har hittat på andra platser, säger Anne Charlotte Petersen som är utvecklingskonsult på ett danskt utvecklings- och integrationscenter i Vejle kommun.

Wivan-Kristina Sandberg
wivan-kristina.Sandberg@sverigesradio.se