Äldrevårdspersonal lär dans och berättande

1:30 min

Personal inom äldreomsorgen utbildas nu att se kulturen som hälsobringande kraft. De får måla, dansa, sjunga och utveckla berättandet för att kunna förmedla skaparglädje till seniorerna.

I dag får äldreomsorgspersonal i Halmstad en introduktion i berättande och framöver ska personal inom äldrevården i alla halländska kommuner utbildas för att kunna använda kulturen som en naturlig del i omsorgen om de äldre.

Elever i vård- och omsorgsprogrammet på Sannarpgymnasiet i Halmstad har redan fått sin kulturutbildning och i morgon får elever på Vård-Vux prova att själva dansa, sjunga och berätta.

Antalet äldre ökar snabbt och behovet av äldrevårdspersonal blir allt större.

Jasmine Paulsen och Victoria Olofsson som går på vård- och omsorgsprogrammet tror att kulturen kan göra det mer attraktivt att jobba inom äldrevården.

– Om man har roligt på jobbet kommer det att sprida sig ryktesvägen, säger Jasmine Paulsen.

– Jag tror att det är jätteviktigt att dra in kulturen i äldreomsorgen, säger Victoria Olofsson.