Förslag om sänkta hastigheter - 50 kan bli 30

2:44 min

Hastigheten ska sänkas i centrala delar av Göteborg. En fjärdedel av alla 50 vägar föreslås få en ny hastighetsgräns på 30 km/h.

Bakgrunden är att Trafikkontoret sedan hösten 2014 arbetat med en hastighetsöversyn enligt handboken "Rätt fart i staden". Denna har tagits fram av dåvarande Vägverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting efter Riksdagens beslut 2007 om införande av nya hastighetsgränser i 10-steg.  

– Vi vill åstadkomma attraktiva stadsmiljöer där vi vill både vistas och förflytta oss. Det blir säkrare och mindre buller när hastigheterna är lägre. Och det känns enklare att både cykla och gå,  säger Suzanne Andersson som är avdelningschef på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Ett förslag till ny hastighetspolicy har tagits fram och man har inventerat gatorna i staden. Idag har 90 procent av gatorna hastighetsgränsen 50 km/h. I förslaget föreslås 24 procent sänkas till 30 km/h och 48 procent sänks till 40km/h.  En del gator föreslås också få hastighetsgränsen 60 km/h och det handlar om gator som både höjs från 50 km/h och som sänks från 70 km/h. 

Beslut väntas tas i trafiknämnden till hösten.

I december förra året fick delar av stadsdelen Lundby nya lägre hastighetsgränser. Detta pilotprojekt kommer utvärderas under våren.