Landstingets kommunikationschef: Vi döljer ingenting

3:56 min

Landstinget vill vara öppet och transparent och det finns inte någon som försöker dölja någon information. Det säjer landstingets kommunikationschef Malin Nyman apropå kritiken om att det blivit svårare att få ut offentliga handlingar från landstinget.

Igår hörde vi kritiken från flera håll; från personer som försökt få ut e-post men fick höra att den hade raderats, om protokoll som kallades minnesanteckningar för att inte behöva lämnas ut och journalister som tyckte att fler och fler handlingar betecknas som arbetsmaterial och därför inte räknas som allmän handling.

Men från landstinget slår man ifrån sig kritiken:

Det är tråkigt att den här bilden finns. Jag tycker att vi är rätt så transparenta

Vad gäller e-posten tycker Malin Nyman inte att det är konstigt att mail ibland raderas.
– Epostsystemet är bara till för att arbeta i, det är inget ärendehanteringssystem. Men däremot ska mail som är allmän handling diarieföras.

– Men kan du ens veta vad det är för mail som strömmar in och som kanske raderas av en chef istället för att diarieföras?

– Vi är alla medvetna om offentlighetsprincipen och det är ett ansvar för var och en att göra rätt.

– Det låter som att det finns en rejäl gråzon där man kan komma undan diarieföring?

– Jag tror inte att det finns nån som vill undanhålla någonting. Vi är fullt medvetna om att vi jobbar i en öppen verksamhet.