Stora skador på busstorget i Tyresö efter översvämning

Först i morgon fredag kommer busstorget i Tyresö centrum vara återställt efter tisdagens stora översvämning.

Ända sedan läckan åtgärdades har arbetet pågått med att ta hand om mark där det blivit sättningar och skador.

Efter schaktarbeten och återfyllnad ska ytorna asfalteras - först därefter kommer trafiken släppas på. Tills allt är klart har vissa linjer tillfälliga hållplatslägen vid busstorget.