Växjö

Heroinet blir vanligare i Växjö

0:58 min

Heroinmissbruket bland unga i Växjö är på uppgång igen. Tillgången är större och fler säljer, säger heroinmissbrukare som enheten för missbruksvård i Växjö kommun träffar.

Heroinmissbruket är vanligast i åldern 20-25 år när det handlar om de unga missbrukarna. Kenny var 20 år när han testade heroinet efter att ha börjat med andra lättare droger.

 – Det var mycket droger i bakgrunden av mitt liv, så då blev det heroin lite senare. Först var det cannabis och alkohol, sen gick det vidare.

Hur påverkade det dig när du tog det?

– Man blir känslokall och man funderar inte så mycket på runt omkring.

Idag är Kenny 30 år och han har gjort det som han rekommenderar andra som hamnat i heroinmissbruket att göra: hitta ett mål och blicka framåt.

Enheten för missbruksvård i Växjö kommun ser en uppgång i heroinmissbruket just nu. Det är inte i nivå med topparna 2007-2008, men det är oroväckande säger enhetschefen Torbjörn Asp.

 – Drogen är lätt att överdosera vilket kan leda till andningsstillestånd och i värsta fall dör missbrukaren.

De som kommer till missbruksenheten vittnar om att tillgången är större och att det är fler som säljer.

När man har nått botten så har man gjort det liksom"

Kenny säger att det hela vände när han såg förändringen i livet från att ha varit längst ner på botten.

 – Jag hittade en bra flickvän och har fått barn nu. Ja, man växer väl upp helt enkelt och känner att det blir bara för mycket av det hela. När man har nått botten, så har man gjort det liksom, säger Kenny.