Lidköpings nya reningsverk vid Kartåsen

Lidköpings nya reningsverk ska ligga vid Kartåsen och Ekestubben. Det föreslog Lidköpings kommun idag.

Lidköpings kommun har tillsammans med Sweco Environment AB har gjort en lokaliseringsutredning som visat att Kartåsen och Ekestubben är mest passande för det nya verket.

Lidköping behöver ett nytt reningsverk då det nuvarande måste moderniseras och anpassas för framtiden. För att kunna göra detta så är det alltså nödvändigt att bygga ett nytt verk på annan plats än den idag.