Mask i magen hopp för tarmsjuka

2:05 min

Maskar som lever i tarmar kan ge ett skydd mot den svåra inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom, enligt en studie som publiceras i Science.

Inälvsmaskar blir allt mer sällsynta bland oss människor i takt med ökat välstånd, medicinering och bättre hygien.

Men forskning pekar på att det finns en baksida med denna förbättring, bland annat en kraftig ökning av inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom.

I den nya studien förändrade forskare musgener så att de utvecklade Crohns sjukdom. Mössen fick därefter maskar i sina tarmar och ett väldigt bra slem bildades.

Susanne Nylén vid Karolinska institutet forskar på hur maskinfektioner påverkar immunförsvaret, och har läst den nya studien. Så här förklarar hon det komplicerade förloppet:

– Kroppen reagerar på masken genom att producera det här TH2-svaret, och här producerar den då cytokiner som heter interlukin 4 och interleukin 13. De är viktiga för att du ska bilda slem i tarmen. Det här slemmet påverkar i sin tur vilka bakterier som växer bäst i tarmen.

De bakterier som växte bäst i slemmet som immunförsvaret producerar motverkade inflammationen som orsakats av Crohns sjukdom.

Det här är djurstudier och man har ännu inte lyckats visa vetenskapligt att inälvsmask kan bota Crohns sjukdom hos människor. 

I den nya studien undersökte forskarna också avföringen hos människor med inälvsmask. Undersökning före och efter avmaskning gjordes på personer som bor på landsbygden i Malaysia. 

Avmaskningen ledde till att den grupp bakterier, clostridae, som skapade det gynsamma slemmet minskade. Däremot ökade en annan grupp, bacteroides.

– Det är en väldigt intressant studie. När de avmaskar dem på landsbygden, ser de att deras tarmflora minskar i diversitet och att tillväxten av bacteroides stimuleras på bekostnad av clostridae, säger Susanne Nylén.

Ref. Science doi/10.1126/science.aaf3229