Viktiga miljoner tillbaka till djurskyddet i Halland

1:51 min

I regeringens budget i höstas skars anslaget för djurskyddskontroller ner, men de pengarna är nu tillbaka i regeringens vårbudget. 

För Halland handlar det om 1,3 miljoner kronor, och de kraftiga nerskärningar som länsstyrelsen hade förberett behöver nu inte göras.

– Vi bedömer att de pengar som togs bort i höstas motsvarar 25 procent av resurserna för djurskyddet, och vi har haft beredskap för kraftiga nerskärningar.

Det säger landshövding Lena Sommestad som är mycket glad för att pengarna är tillbaka i regeringens vårbudget.

– För Halland betyder det mycket eftersom länet är ett av de län som har mest djurhållning, så för oss är djurskyddsfrågorna väldigt viktiga. Det är också oerhört viktigt för oss att vi kan ge respons där det kommer in anmälningar om djur som far illa; Att vi kan åka ut och hantera de ärendena på ett bra sätt. Vi har ett väldigt högt tryck i de här frågorna, säger Lena Sommestad och nämner att detta också gäller husdjur.

De pengar som drogs in i höstas har ännu inte påverkat djurskyddskontrollerna, men Länsstyrelsen hade beredskap för nerskärningar om inte anslaget återställts. I så fall hade djurskyddet i livsmedelskedjan, alltså inom lantbruket, prioriterats före husdjurstillsynen. 

Samtidigt finns det kritik mot länsstyrelsens djurskyddskontroller. På LRF:s hallandsstämma i mars sen talade lantbrukare om fyrkantiga bemötande och otydliga besked vid inspektioner, hur ser landshövding Lena Sommestad på det?

– Det är något vi jobbat med mycket, under många år. Det handlar om hur vi bemöter människor när vi har djurtillsyn. Men vi ska också komma ihåg att det här är svåra ärenden, väldigt bekymmersamt när djur far illa, så det är inga enkla frågor.