Sågverken

Jobb på sågverk lockar få unga – branschens tillväxt hotas

1:33 min

De svenska sågverken ser ljust på framtiden, bland annat på grund av ökat byggande. Men tillväxten riskerar i framtiden att bromsas upp på grund av att ungdomar visar allt mindre intresse för att satsa på jobb på sågverk.

– Det är ett hot och urbaniseringen är en del av problemet. Vi har 17 anläggningar i södra Sverige och alla är mer eller mindre på små orter, säger Sante Dahl på sågverkskoncernen Vida.

Idag sysselsätter sågverksbranschen runt om i landet omkring 10 000 personer och kommer så göra de närmaste åren. Sågverken måste ständigt fylla på med ny personal bland annat på grund av pensioneringar.

– Vi måste locka med och tala om för ungdomarna att sågverken tillhör en framtidsbransch med en förnyelsebar råvara som är en viktig förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle.

Sante Dahl säger också att politiker måste göra det mer attraktivt att bo på landsbygden.

– Nu går det åt fel håll, Sverige är nog det land i Europa där urbaniseringen gå snabbast.

Ni betalar kanske för dåligt?

– Nej, vi har högre löner än inom verkstadsindustrin. För 35 år sen betalade vi lite sämre men så är det inte längre.