Grafik: Kommunerna med längst avstånd till ensamkommande

Många ensam­kommande asyl­sökande placerades under 2015 i en kommun som inte hade plats att ta emot dem. I stället har de fått boende på annan ort, ibland över hundra mil från sin angivna kommun.

Totalt placerades 35 procent av de ensamkommande i boenden utanför den kommun de anvisats under 2015, samma siffra hittills i år ligger på 25 procent.

Siffrorna är beräknade utifrån Migrationsverkets uppgifter, och tar inte hänsyn till hur långvarigt boendet på orten varit. Totalsiffran anger antalet ensamkommande som fått en kommunplacering under året.

I kartan visas de fem längsta avstånden mellan centralorterna i kommunerna, i beräknad fågelväg.