Överbelastade socialarbetare slår larm om hotad rättssäkerhet

1:07 min

Rättssäkerheten hotas och det går inte att göra ett så bra jobb som man vill. Högre lön och minskad arbetsbelastning är lösningen, säger socialarbetarna.

Rättsäkerheten hotas - vad kan man göra åt det? Kommentera!

Det är en stor grupp anställda inom socialtjänsten på Härnösands kommun som slår larm om att situationen nu har blivit så allvarlig att rättssäkerheten för klienterna är hotad.

Många tjänster är vakanta och ingen vill söka tjänsterna på grund av de tuffa arbetsförhållandena.

– Vi måste ta ansvar och tala om hur situationen ser ut säger Zara Böhlenius som är socialsekreterare och ordförande lokalt i facket, Akademikerförbundet SSR.

– Det är svårt att rekrytera, det är redan utrett och klart, och egentligen vet man redan vad som behövs; mer personal och högre lön. På barn- och familjeenheten är 20 procent av tjänsterna inte på plats.

Marja Wiklund är också socialsekreterare och hon jobbar i mottagningsgruppen som tar emot orosanmälningar om barn som far illa. En grupp som ska agera direkt vid akuta situationer.

Vi kan omhänderta barn, vi har myndighetsutövning, vi går in i människors liv men vi kan inte göra ett så bra jobb som vi vill göra och är kompetenta att göra.