Ny namnlag vill skapa gemenskap

1:57 min

Gifta par ska kunna slå ihop sina gamla efternamn till ett gemensamt dubbelnamn som även barnen får, enligt ett nytt regeringsförslag. Kritiken har varit hård mot dagens system där inte hela familjen kunnat heta likadant om ena partnern vill behålla sitt gamla namn.

I dag så kan ett par som gifter sig bara välja ett gemensamt efternamn. Den i paret som släpper sitt gamla efternamn kan bara behålla det som ett mellannamn - ett namn som eventuella barn inte får ta. Justitieminister Morgan Johansson ser en stor fördel med att två makar nu ska kunna slå ihop sina respektive efternamn till ett gemensamt dubbelnamn.

– Att det lättare kan föras vidare till barnen så alla i familjen kommer att heta samma sak och många vill skapa den gemensamskapen i sin familj.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen också att den som vill ska kunna ta sin mammas eller pappas förnamn som efternamn med tillägget son eller dotter, alltså Jonasdotter eller Mariasson och andra språks sätt att skapa dotter- och sonnamn ska också kunna användas.

Det ska också vara möjligt att byta namn flera gånger. Den som vill byta efternamn ska fritt kunna ta sig ett annat efternamn om minst 2000 personer bär det idag, som Johansson eller Sjögren.

– Alla kan heta Johansson om de skulle vilja göra det. Och jag kan säga att jag ser inga problem med det. Vi är visserligen ganska många men blir gärna fler. Det måste vara mer upp till den enskilda vilket namn och identitet som man ska förvärva, säger Morgan Johansson.

Den nya lagen som föreslås träda i kraft 1 juli 2017 gör det inte helt fritt att välja namn. Exempelvis ska myndigheterna även i fortsättningen kunna säga nej till föräldrars val av namn på sina barn.

– Det kan också vara ett problem för barn att växa upp om man under sin uppväxttid har namn som många kanske kan uppfatta som stötande och dit vill vi inte så det kommer vara en begränsning på det, menar Morgan Johansson.