Vattnet i Tingstäde drickbart igen

1:09 min

Nu går det att dricka det kommunala vattnet i kranarna i Tingstäde igen. Alla ledningar har gjorts rent och de prover som togs i måndags visar inga halter av vare sig glykol, bensen eller toluen.

Alla i Tingstäde har sen i torsdags förra veckan fått hämta sitt dricksvatten, sen vattnet luktat starkt kemiskt.

Men nu ska ledningarna vara spolade och vattnet fritt från kemikalier.