Skräntärnor i Luleå skärgård kameraövervakas

1:23 min

Länsstyrelsen i Södermanland vill kameraövervaka en koloni skräntärnor på Storgrundet i Luleå skärgård. Misstanken är att ett okänt rovdjur tagit hand om resten av äggen och ungarna.

Kameran ska kunna avslöja vilket rovdjur det är, så att länsstyrelsen kan sätta in åtgärder. Korpen är huvudmisstänkt.

Karl Ingvarsson, biolog och koordinator för åtgärdsprogrammet för skräntärnor i Sverige menar att kamerövervakningen kommer att ge viktig information även om korpen redan idag är den huvudmisstänkte.

Lars Harnemo, Norrbottens ornitologiska förening hoppas på tillstånd att skjuta bort korparna.

– De är inte mina vänner, säger han.

Skräntärnan är en "nära hotad" fågelart i Sverige. Kolonin på Storgrundet i Luleå skärgård är en av de fem största i Sverige, men under 2015 kläcktes bara fem ungar på grund av "äggtjuven".