Många anmärkningar på brandskyddet i asylboenden

1:39 min

Utrymningslarm som inte hörs och blockerade utrymningsvägar, av de 27 asylboenden som räddningstjänsten inspekterat de senaste åren var de bara ett som klarade sig bara ett helt utan anmärkningar.

Det senaste halvåret har en lång rad planerade, och även redan bebodda, asylboenden och boenden för ensamkommande runt om i landet brunnit.

Sjuhärad har varit förskonat från allvarligare bränder men även här finns exempel, Holsljunga, Sätila och Vårgårda.

P4 Sjuhärad har granskat hur boendena lever upp till kraven på brandsäkerhet. Vi har begärt ut alla kontroller som räddningstjänsten har gjort på boenden de senaste åren.

Brister i alla utom ett
Av de 27 boenden som har kontrollerats hittills var det bara ett enda som klarade sig helt utan anmärkningar.

Henrik Andersson, brandingenjör på räddningstjänsten i Södra Älvsborg, säger att ett problem är att många boenden har startat upp med kort varsel och i lokaler som inte är byggda för att bo i.

– Och det har ju tvingat fram ganska dåliga lösningar ibland, säger Henrik Andersson.

Samtidigt menar Henrik Andersson att man trots det inte ska se resultatet som att brandskyddet generellt är undermåligt, utan mer att kraven är högt ställda - eftersom det handlar om lokaler där människor bor.

Men bland anmärkningarna finns också många allvarliga brister som blockerade utrymningsvägar och brandlarm som inte hörs.

– Larm och utrymningsvägar är ju bland det viktigaste, så att folk kan ta sig ut, säger Henrik Andersson.

Kommunalt boende kritiseras
Att det har varit tidspress när nya boenden ska startas upp det märks, många boenden har kört igång utan att ha något systematiskt brandskyddsarbete, som är ett krav enligt lagen.

Ett exempel är det boende Marks kommun har för 30-talet ensamkommande barn i en lägergård i trä från 60-talet, som inte är byggd för att bo i någon längre tid.

Förutom det kritiserade räddningstjänsten boendet på flera andra punkter, det allvarligaste var att det saknades automatiskt brandlarm.

– Det var ett val kommunen gjorde i höstas när det var panik att hitta boenden, säger Niklas Heneryd, som är chef för asylboendena i Marks kommun.

Räddningstjänsten kontrollerade boendet i slutet av november 2015 och krävde att bristerna åtgärdades snarast men fortfarande är allt inte åtgärdat.

– Det är på gång att göra det sista nu, men vi kommer inte att stanna kvar i den här lokalen, säger Niklas Heneryd på Marks kommun till P4 Sjuhärad.