Ytterligare ett steg mot att landstinget blir region

I dag fattade regeringen ett beslut som möjliggör för Uppsala läns landsting att bli en egen region tillsammans med Regionförbundet.

Parallellt med att diskussionerna går vidare om att Uppsala län ska ingå i en storregion, så går också processen vidare för att omvandla Uppsala läns landsting till en egen region.

Det kommer att ske nästa år då landstinget går samman med Regionförbundet och bildar sin egen region.

Som en följd av det kommer till exempel landstingsfullmäktige att byta namn till regionfullmäktige.

I dag tog regeringen beslutet att skicka en remiss till lagrådet om en ändring i lagen som gör det möjligt med sammanslagningen.