Östergötland

Kvinnojourer missar extra pengar

1:08 min

Hälften av de hundra miljoner kronor som regeringen har öronmärkt för kvinnojourer i år har inte delats ut.

Kvinnojourerna i Östergötland vittnar om krångliga ansökningsformulär och att de inte har fått de medel som de ansökt om.

– Jag räknade ut att det tog 39 timmar, alltså en vecka för en person att fylla i ansökan, säger Tina Olby, ordförande för Motala Kvinnojour.

Regeringen ska bidra med 100 miljoner kronor per år från 2016 till 2018 som komplement till kommunernas stöd till kvinnojourerna. Men i år delas endast hälften av pengarna ut på grund av ofullständiga ansökningar

Jouren Hopp verkar mot sexuella övergrepp i Östergötland. De hade inte möjlighet att ansöka om medel överhuvudtaget eftersom processen är så omständlig och de är en liten ideell förening.

Kvinnojouren i Norrköping har fått ungefär hälften av pengarna som de ansökte om, samtidigt som hälften av miljonerna öronmärkta för kvinnojourer inte delas ut.

På Motala Kvinnojour är de nöjda över att ha fått 80 procent av det verksamhetsstöd de ansökt om. Men Tina Olby är kritisk till att det tog en vecka att fylla i ansökan - tid som de kunde använt för att hjälpa utsatta kvinnor.

– Jag tycker att kommuner och stat ska ha förståelse för att det ligger väldigt mycket ideellt arbete bakom kvinnojourers verksamhet, säger Tina Olby.