Sitter i Hyresnämnden – jobbar samtidigt för Fastighetsägarna

2:08 min

Hyresnämndens tidigare chef i Göteborg har jobbat kvar, trots att han även jobbar för Fastighetsägarna. Olämpligt, tycker Hyresgästföreningen. 

Trots att han numera sitter som ordförande i Fastighetsägarnas ansvarsnämnd har Bo Rolfson, tidigare chef för Hyresnämnden i Göteborg, fortsatt att arbeta och ta beslut som Hyresråd. Olämpligt, tycker Hyresgästföreningen som nu vill att beslutet omprövas.

– Det är väl självklart att jag tycker att det är direkt olämpligt. Även om man försöker göra sig fri, försöker vara objektiv och inte ta hänsyn till olika parter i olika situationer så är det väldigt svårt. Det vet vi erfarenhetsmässigt, säger Susanna Skogsberg som är förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

– Därför tycker jag att man ska avstå den där typen av uppdrag, säger hon.

Bo Rolfson gick i pension från Hyresnämnden 2010, men på grund av nämndens arbetsbelastning har han fortsatt komma in tillfälligt och arbeta som Hyresråd vid behov. Och det har han gjort även efter att han tog plats som ordförande för Fastighetsägarnas ansvarsnämnd förra året.

Själv tycker Bo Rolfson inte att det är problematiskt att han både sitter i ansvarsnämnden och som Hyresråd, eller med ett enklare ord domare, i Hyresnämnden. Han framhåller att det sitter lagfarna domare i alla fyra ansvarsnämnder hos Fastighetsägarna och att han inte har handlagt de strandade hyresförhandlingarna i Göteborg.

– Jag blir lite överraskad över detta. I ansvarsnämnden ska man vara opartisk och det handlar om att bestraffa de fastighetsägare som inte sköter sig, säger han.

Innan han tog uppdraget informerade han även Hyresnämnden som gav det grönt ljus. 

– Jag har jobbat här i 15 år. Det har aldrig varit så upptrappat som det är nu och det kanske också är en situation som gör att man måste ompröva detta. 

Enligt Hyresnämndens tillförordnade chef Lise-Lotte Wilkens bedömde nämnden att de dubbla rollerna inte riskerade att påverka hans opartiskhet.

– Hyresnämnden har bedömt det så att det inte har varit någon jävsituation. Det beror på grund av den uppgiften som man har i ansvarsnämnden. Det är ju att se till att medlemsföretagen i Fastighetsägarföreningen följer de etiska reglerna som finns, säger Lise-Lotte Wilkins som är tillförordnad chef för Hyres- och arrendenämnden i Göteborg.

Både Wilkens och Rolfson framhåller att det är vanligt att pensionerade Hyresråd tar liknande uppdrag och ändå jobbar kvar vid behov. Men Wilkens säger också att nämnden nu kommer ompröva beslutet med tanke på den konflikt som finns mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen idag.

– Ja, med hänsyn till hur det ser ut nu ska vi nog ompröva om det är lämpligt, säger hon.

Men i och med att situationen har uppstått nu, är det inte läge för er att vara självkritiska och se över vilka bisysslor man har?

– Absolut. Det kommer Hyresnämnden att göra. Det är absolut viktigt.

Enligt Wilkins är det inte ovanligt att pensionerade Hyresråd i Sverige tar liknande uppdrag och ändå jobbar kvar vid behov.

Men hon säger också att nämnden nu kommer att ompröva beslutet med tanke på den konflikt som finns mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

– Jag har jobbat här i 15 år. Det har aldrig varit så upptrappat som det är nu och det kanske också är en situation som gör att man måste ompröva detta.

– Så som det har varit tidigare under alla år med Göteborgsandan har detta inte varit något problem, säger hon.