Västernorrland bildar egen region

3:27 min

Idag har regeringen fattat beslut om att Västernorrlands län ska få bilda region den 1 januari 2017. Det är ett besked som gläder Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör i landstinget Västernorrland.

Det var vid dagens regeringssammanträde som regeringen fattade beslut om att Västernorrland kan bilda en egen region, vilket innebär att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.

– Det här är ett viktigt steg mot ett regionaliserat Sverige med decentraliserat ansvar för utvecklingsfrågorna. Denna förändring underlättar den regionreform som vi arbetar med. Om vårt land ska hålla ihop så måste staten våga visa att man har tillit till den lokala och regionala nivån, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Från landstinget Västernorrlands sida är man väldigt positiv till att Västernorrland får bilda en region från och med 1 januari 2017.

– Jag glad för detta. Det är en historisk förändring. Ansvaret för regionala utvecklingsarbetet har alltid legat på länsstyrelsen och staten. Nu får alla medborgare för första gången en möjlighet att i val rösta om vilken regional utvecklingspolitik man vill ha i vårt län. Det är kul att västernorrlänningar får samma möjlighet som medborgare i många andra län har. Det är principiellt viktigt, säger Hans Wiklund.

På Länsstyrelsen Västernorrland är man dock kritisk till att Västernorrland blir en egen region.

– Vi har en avvikande synpunkt i den här frågan. För samtidigt som den här processen att bilda region Västernorrland 2017 pågår så finns det en diskussion om att bilda en region av de fyra norrlandslänen, och det finns önskemål att göra det redan 2019. Då har vi alltså två processer som pågår parallellt. Vi menar att man tappar onödigt mycket tempo i utvecklingen om de här processerna kolliderar med varandra, säger Sten-Olov Altin, länsråd i Västernorrland.