SCA krävs på skatt i miljardklassen

1:50 min

Företaget SCA har enligt Skatteverket och förvaltningsrätten gjort felaktiga ränteavdrag och ska betala skatt och böter på omkring en miljard Kronor, det uppger SVT.

Skatteverket har enligt enhetschefen Tomas Algotsson på Skatteverket ifrågasatt rätten till ränteavdrag som ligger i ett holländskt bolag men där man har gjort avdrag i Sverige. Och Skatteverket anser då att ränteavdraget inte är hänförligt till Sverige och till svensk skattebas.

Det handlar om ränteavdrag gjorda i samband med försäljningen av internbanken SCA finans år 2004. En affär på motsvarande 48 miljarder kronor med dagens växelkurs. Och en affär som enligt SVT samtidigt inte tagits upp i bolagets årsredovisning.

Ränteavdragen gjordes efter att SCA lånat pengar till försäljningen, men då internbanken såldes till ett eget bolag i Holland, SCA Treasury, anser Skatteverket att ränteavdragen inte kan godkännas.

Skatteverket får alltså stöd i sin bedömning av Förvaltningsrätten genom en dom i mars som nu överklagas. Och det handlar alltså om stora belopp myndigheterna anser ska betalas in i skatt säger Tomas Algotsson

– Det vi kan se nu i avgörandet från förvaltningsrätten som delar Skatteverkets uppfattning, är att det rör sig om nästan en miljard, 928 miljoner kronor i skatt. Och utöver det även skattetillägg på 186 miljoner som förvaltningsrätten fällt sitt avgörande på.

 SCA anser sig följa svensk lag. Medan föreningen Aktiespararnas talesperson Albin Rännar ser som SCA:s enda skäl för konstruktionen att minimera skatt i ett skatteupplägg.

– Skatteupplägg är en fråga som rör sig i gråzonen och de är sådana frågor domstolen får avgöra, säger Tomas Algotsson.