Rasism hos polisen i Chicago

1:21 min

Afroamerikaner i Chicago har länge kritiserat polisen i staden för att de blir diskriminerade. Nu har borgmästaren låtit göra en utreda saken och slutsatsen är att kritiken är fullständigt befogad. Det finns starka inslag av rasism i Chicagopolisen, sägs det i rapporten.

Afroamerikanerna utgör en tredjedel av befolkningen i Chicago men tre fjärdedelar av de mer än 400 människor som sköts av polisen mellan 2008 och 2015 var svarta.

Situationen är likadan när det gällde personer som utan anledning stoppas och kontrolleras av polisen på gatan, något som förekommer väldigt ofta.

Rapporten innehåller en mängd exempel av det här slaget och ett omfattande statistikmaterial som pekar i samma riktning.

Att afroamerikanerna inte har någon tilltro till polisen är befogat, sägs det i rapporten. Rapportförfattarna skriver att polisen inte har någon respekt för människolivets okränkbarhet när det gäller icke-vita.

Borgmästaren i Chicago, Rahm Emanuel, tillsatte utredningen förra året efter att polisen skjutit en svart tonåring till döds, något som väckte stora protester. Nu i veckan sköt polisen ihjäl en sextonårig afroamerikan.

Rapporten kommer att leda till att de styrande i Chicago tvingas driva igenom stora förändringar i poliskåren. Som en första åtgärd har en ny polischef utsetts, Eddie Johnson, som själv är svart.

Liknande kritik som den i Chicago har riktats mot polisen på många håll i USA så det finns anledning att tro att det finns starka inslag av rasism där också.