Många barnfamiljer har det svårt i Sverige

2:35 min

Det har blivit större skillnader mellan fattiga familjer och familjer som har bra ekonomi i Sverige. Och Sverige är sämre än alla våra grannländer.

Det visar en undersökning som organisationen för barns rättigheter Unicef har gjort.

Unicef har undersökt 41 länder i världen. De har undersökt hur stora skillnaderna är mellan de barnfamiljer som har det dåligt och de barnfamiljer som har det bra i varje land. De har tittat på ekonomi, utbildning och hälsa.

Danmark är landet som har minst skillnader mellan de olika familjerna. Sveriges andra grannländer Finland och Norge kommer på andra plats på listan. Sverige kommer först på plats 23 på listan. Det visar att Sverige inte är så bra på att hjälpa fattiga familjer att få det bättre.

Barn som har föräldrar som invandrat till Sverige, och barn som bara har en förälder är de som har det svårast.

Sverige har tagit emot många fler flyktingar än de länderna som är längst upp i listan. Det kan vara en av orsakerna till att skillnaderna är större här. Men det är inte den enda orsaken, säger organisationen Unicef.

Unicef tycker att Sveriges politiker behöver göra mer för att hjälpa de barn som har det svårt. Det kan till exempel vara mer ekonomiskt stöd, och att skolor och andra myndigheter behöver samarbeta mer.

Christina Heilborn jobbar på Unicef i Sverige. Hon säger att det är oroande att Sverige inte lyckas hjälpa de barn som har det dåligt att få det bättre.

– Det är oroande och anmärkningsvärt att Sverige inte klarar av att lyfta de barn som har det allra sämst ställt, ur ekonomisk och social utsatthet, säger Christina Heilborn.