Hemtjänstpersonal i Torshälla misstänks ha länsat konto

En Torshällabo som får hjälp av hemtjänsten blev av med 20 000 kronor i vintras. Kommunen misstänker att en anställd inom hemtjänsten stulit pengarna.

Torshälla stads nämnd har nu gjort en Lex Sarah-anmälan.

Den anställde hade tillgång till vårdtagarens kontokort, och under december och januari togs totalt 20 000 kronor ut från en bankomat i omgångar.

När hyran skulle betalas var kontot tomt, och vårdtagaren blev ett fall för Kronofogden.

Den anställde, som nekar till brott, har själv sagt upp sig.

En polisanmälan har också gjorts, men polisen har lagt ner utredningen, enligt Anna Werner, områdeschef inom Torshälla stads förvaltning.

Nu ser förvaltningen över sina rutiner för att se om framtida stölder kan förhindras mer effektivt.

Redan idag finns det krav på att hemtjänstpersonal ska återrapportera hur de hjälpt vårdtagare med inköp. Det finns också en beloppsgräns på 1 000 kronor för varje uttag.