Dragkamp om ensamkommande

12 min

Nyanlände Amir hamnade i Uppsala och kom nära personerna i det familjehem där han hade blivit placerad. Men efter fyra månader berättade socialtjänsten i Kumla, som ansvarat för hans placering, att han skulle flytta till ett HVB-hem i där istället.
Det är många kommuner som gör på ett liknande sätt. Först placerade de ensamkommande barn och ungdomar som de ansvarar för i en annan kommun. Men många ändrar sig och vill flytta barnen och ungdomarna till sin egen kommun. För unga människor som hunnit rota sig kan det kännas svårt. Reportage av Johanna Sjövall.
Debatt mellan Åsa Furén Thulin, SKL och Lisa Skiöld, Barnombudsman.