Renskötseln påverkas fortfarande av Tjernobyl

11 min

Katastrofen har kostat svenska staten närmare 900 miljoner kronor i stödåtgärder till drabbade näringar, visar nya sammanställningar.

Hårdast drabbades rennäringen som fortfarande påverkas och som varit helt beroende av insatserna. 

Det är flyttider och renarna drivs västerut på den isbelagda Vindelälven i Rans sameby så här års. En av tolv samebyar som än idag påverkas av Tjernobylolyckan som slog extremt lokalt mot renskötseln. Beroende på hur vind och regn transportade det radioaktiva molnet för snart 30 år sedan och som landade på renarnas bete, lav och svamp.

De samebyar vars betesmarker inte är helt friklassade ännu får statligt stöd för att tidigarelägga slakt och för att kunna stödutfodra renar så att cesiumhalterna i köttet sjunker under gränsvärdet.

Totalt rennäringen tagit emot över 630 miljoner kronor genom åren i statliga stödinsatser till följd av Tjernobyl. Första året efter katastrofen tvingades till exempel drygt 73 000 renar slaktas och kasseras.