صرف شام وزیر مسکن با رهبر یک سازمان افراطی ترک

1:18 min

عکسی از محمت کاپلان، وزیرامورمسکن ازحزب محیط زیست که در روزنامه اکسپرسن چاپ شده، اینک توجه و واکنش زیادی را درشبکه های اجتماعی به دست آورده است.

 این عکس در تابستان گرفته شده و نشان می دهد که محمت کاپلان در یک مهمانی شام به همراه رهبر سازمان راست افراطی گرگ های خاکستری در سوئد و همچنین بارباروُس لِیلانی، جانشین مدیر اتحادیه سراسری ترک ها در سوئد، شرکت کرده است. او گفته است که هیچ اطلاعی از دیگرمهمانان این مهمانی نداشته و اگر ازشرکت این دو نفر باخبر بود، هرگز به آنجا نمی رفت. این مهمانی توسط انجمن شرکت های ترک درسوئد به نام Tümsiad تدارک دیده شده بود. از بارباروُس لِیلانی، به دلیل بیانات نژادپرستانه و تحریک علیه گروهای قومی به دادگاه شکایت شده است. او به همین دلیل از سمت خود نیز کناره گیری کرده است. او دریک سخن رانی در روز شنبه در میدان سِرگِل استکهلم، سخنان توهین آمیزی علیه ارمنی ها بیان کرد و ازجمله گفت « مرگ بر سگ های ارمنی». گروه گرگ های خاکستری نیز یک سازمان راست افراطی ترک در سوئد است که تاکنون به چند مورد قتل و خشونت متهم شده است.