Så kan Saab påverkas av turbulensen i Brasilien

1:24 min

Frågan är hur Brasiliens order av 36 svenska Gripenplan påverkas av att det stormar kring landets president.

Efter ett affärsmässigt framgångsrikt verksamhetsår för koncernen i fjol är frågan om den senaste tidens politiska oroligheter i Brasilien, där landets president Dilma Rousseff riskerar ställas inför riksrätt, kan påverka ordern av 36 Gripenplan, en affär värd drygt 42 miljarder kronor. 

Håkan Buskhe, vd och koncernchef för Saab AB, tror inte det.

– Nej inte som vi kan se det, det är som så att upphandlingen i Brasilien varade i över 20 år och man har gått igenom det här och haft långa diskussioner. Gripenförhandlingen och beslutet om Gripen har en bred politisk förankring.

– Vår motpart är flygvapnet och där jobbar vi och uppföljer våra milstolpar. Sedan är det som så att det är turbulent ekonomiskt och med korruptionen i landet och ett antal utredningar.

– Och de utredningarna har sin gång som de får hantera, men jag ser inte att det är kopplat direkt till Gripen.

Under de tre senaste åren har Saab AB höjt sin orderstock från drygt 60 miljarder kronor till 114 miljarder kronor. Och för 2015 redovisas ett resultat på 1,4 miljarder kronor. Torsdagskvällens årsstämma, som hölls i flygstaden Linköping, beslutade höja utdelningen per aktie med 25 öre. Från 4,75 kronor till 5 kronor.  

Med förvärvet av Kockums har Saab AB tagit verksamheterna vidare från luften till undervattensläge. Sedan i höstas byggs två modeller av den nya svenska U-båten A26 i Karlskrona. Detta efter en order från det svenska försvaret som uppskattas vara värd över 8 miljarder kronor.  

Saab hoppas att satsningen ska ge framtida kunder även på den internationella exportmarknaden.

Under den föregående veckan aviserade Norge sitt beslut att de inte är intresserade av det svenska ubåtsprojektet A26 när landet ska investera i en ny flotta. Man vill hellre ha en affär tillsammans med andra Nato-länder.

Kan det vara ett  beslut som riskerar påverka en framtida export av nya U-båtar?

– Om jag ska vara ärlig hade jag väl inte räknat så mycket med den norska upphandlingen. Men jag är väl litet förvånad över att de sade ett beslut som skulle komma om ett år, kom redan nu.

– Vi fortsätter att jaga exportkunder runt om i världen och det har vi visat med andra system att vi är relativt lyckosamma med.