#mindalaby

Här är byarna i Dalarna som inte räknas i statistiken

2:40 min

37 orter har fallit ur statistiken i Dalarna de senaste åren, något som kan innebära att servicen kan påverkas. En av de orterna är Ickorrbotten utanför Ludvika.

Bor det färre än 50 personer på orten eller om det är mer än 150 meter mellan husen så räknas det inte som en småort enligt Statistiska centralbyrån.

Paula Lindgren har bott i Ickorrbotten i fjorton år. Ickorrbotten föll ur den statistiska räkningen 2010. Och Paula Lindgren känner sig orolig inför att inte ingå i statistiken. 

– Det känns som att vi försvinner lite och det känns inte bra.

Sten-Rune Lundin är funktionssamordnare på enheten för Tillväxt- och landsbygd på Länsstyrelsen i Dalarna. Han menar att största problemet är servicen på orterna.

– Vi har sett hur servicen med post och tillgängligheten till bankomater har minskat, men inte bara i de mindre orterna utan även i större.

Ofta är det arbetstillfällen som gör att människor flyttar från de mindre orterna. Före detta gruvsamhällen och skogsbrukarorter är de som drabbats hårdast.

– Det arbetas inte på samma sätt ute i skogen som det gjordes förr och samma sak gäller med gruvorna.