Strejk kan stoppa tv-nyheter

2:08 min

Det kan bli storstrejk på många tjänsteföretag.

Sveriges Television är ett av företagen som drabbas om inte fack och arbetsgivare kommer överens i pensionsfrågan. Bland annat kommer de lokala nyhetssändningarna inte att kunna sändas.

Men nu hotar arbetsgivarsidan med skadestånd om facket går ut i strejk.

Det kommer antagligen få ganska stora konsekvenser för tittarna, enligt SVT:s personalchef Helène Sahlin.

– Vi kommer inte kunna sända ut de 21 lokala nyhetssändningarna, vi kommer inte kunna sända Lilla Aktuellt så barnen drabbas. Väldigt många program kommer se annorlunda ut, säger hon.

Kan det bli svart i rutan?

– Vi kan inte utesluta att det blir svart i rutan men vi ska försöka göra allt vi kan som att lägga ut repriser. 

Striden mellan facken och arbetsgivarorganisationen Almega handlar om pensioner. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Seko kräver vad de kallar flexpension. Det innebär att en del av löneökningarna i stället går till pensionsavsättningar och att den som vill ska kunna gå ner i tid i slutet av arbetslivet. 

Modellen med kollektiv flexpension finns redan på stora delar av arbetsmarknaden men Almega säger nej och vill ha ett individuellt system i stället. 

På SVT kan mellan 700-800 Unionen-medlemmar gå ut i strejk. SVT gör nu allt för att minska effekterna, till exempel inför prestigeprojektet Eurovision, men facket tycker att det är strejkbryteri.

– Man vänder sig till frilansare, bemanningsföretag och uppmanar kolleger att gå in och ta Unionen-medlemmarnas arbetsuppgifter. Det betraktar vi som strejkbryteri och vi tycker att det är anmärkningsvärt att ett public service-företag beter sig på det sättet, säger Gun Karlsson, Unionens klubbordförande.

Men SVT:s personalchef Helène Sahlin håller inte med. 

– Det vi gör innan den 18 april när strejken bryter ut har vi rätt att göra. 

Strejkviljan på ett fackligt informationsmöte var hög. 

– Det känns ju märkligt att det skulle vara ett sämre avtal inom public service, säger Petter Hydén, som vill ha samma pensionsvillkor som andra. 

Är ni beredda att strejka? 

– Ja, absolut. Folk måste ju klara sig på sin pension, säger Zusanne Kylander.

Men enligt arbetsgivarsidan så har Unionen och Sveriges Ingenjörer inte rätt att strejka i pensionsfrågan eftersom fredsplikt råder i företag som har en så kallad ITP-plan, alltså ett system för tjänstepension.

Almega tänker yrka på skadestånd om facken går ut i strejk på måndag.

Sveriges Ingenjörer menar att arbetsgivarens så kallade fredspliktsinvändning är felaktig.

Fackens jurister kommer därför att lämna in ett yttrande om invändningen till Arbetsdomstolen på fredagen. Strejken kan inte inledas förrän domstolen har avgjort saken.

Under tiden pågår medlingen mellan parterna enligt ett pressmeddelande från Sveriges Ingenjörer.