Östergötland

Regionalt samarbete för att locka turister

1:37 min

Region Östergötland och länets kommuner har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om den regionala besöksnäringsstrategin. Målet är att få fler besökare att komma hit, stanna längre och spendera mer pengar.

– Många har varit engagerade och bidragit i arbetet med att ta fram strategin, vilket är en styrka. Vi har olika ingångar och roller men ett gemensamt övergripande mål – att utveckla besöksnäringen i länet och få fler att vilja komma hit och ta del av vårt fantastiska utbud av miljöer och upplevelser. Nu är strategin på plats och vi ska gemensamt gå från ord till handling, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionfullmäktige.