Ökad könskvotering i Norge

1:58 min

Norge ska öka könskvotering, bland annat för att få fler kvinnliga chefer inom statlig verksamhet. En politisk majoritet i parlamentet Stortinget har drivit igenom flera förslag, trots motstånd från regeringen. 

Det här är en bra dag för alla som bryr sig om jämställdhet, sa Anette Trettebergstuen från Arbeiderpartiet, alltså de norska socialdemokraterna.

Efter en nästan fem timmar lång debatt i Stortinget idag röstade en majoritet igenom 14 nya jämställdhetsförslag.

Statliga bolag och myndigheter ska till exempel aktivt arbeta mot målet att ha minst 40 procent kvinnliga chefer. Dessutom ska minst 40 procent av de statliga och statligt delägda bolagen ha kvinnliga styrelseordföranden.

Beslutet kom trots att Norges regering vänder sig mot förslagen. 

Det ska till mer än flera strukturer, kvotering, byråkrati och statlig styrning för att nå jämställdhet, sa jämställdhetsminister Solveig Horne från Fremskrittspartiet.

Norges högerledda minoritetsregering blev idag överkörd i Stortinget. Regeringens två stödpartier röstade med oppositionen om mer långtgående jämställdhetsförslag.

Två av förslagen handlar om försök att få ökad könsbalans på gymnasiet och inom högre utbildning.

Om en man vill bli undersköterska, och söker till en utbildning med mer än 80 procent kvinnliga studenter, är tanken att han ska få extra betygspoäng. Motsvarande betygsuppräkning ska gälla för kvinnor på starkt mansdominerade utbildningar i Norge.

Redan 2006 fick Norge en lag om att börsbolag ska ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser. I Sverige förbereder nu regeringen en möjlig liknande lag.

Tidigare har den svenska regeringen sagt att lagen ska införas om svenska börsbolag i år misslyckas med att rösta in minst 40 procent kvinnor i sina styrelser.

Den siffran verkar snarare landa på runt 30 procent, uppger idag stiftelsen Allbright som har gått igenom de flesta valberedningsförslag inför börsbolagens årsstämmor.