Kommuner vill flytta tillbaka ensamkommande barn

2:45 min

Förra året placerade kommuner mer än var tredje ensamkommande barn i en annan kommun – nu vill många kommuner flytta tillbaka barnen igen.

Amir anvisades av Migrationsverket till Kumla kommun men eftersom de inte hade några lediga boende åt honom placerades han i ett familjehem i Uppsala.

Amir trodde att det var en permanent placering men Kumla kommun såg placeringen som tillfällig och efter fyra månader fattade de beslut om att omplacera Amir till ett HVB-hem i Kumla kommun. 

– Först kom jag till Uppsala. De sa att du kan bo i Uppsala. Sen började jag skolan och träffade kompisar och jag spelade fotboll. En dag kom socialen och sa att jag måste flytta till Kumla och jag vill inte flytta till Kumla, säger han.

Under förra året kom det över 33 000 ensamkommande barn och unga till Sverige och eftersom kommunerna ofta hade brist på boende placerades 35 procent av dem i en annan kommun än den de blivit anvisade till av Migrationsverket. Det visar siffror som Ekot tagit fram.

Ofta tvingades kommunerna köpa platser i dyra privata HVB- och familjehem.

I dag finns det ingen statistik över hur många kommuner som nu vill flytta hem barnen och ungdomarna, men Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg säger till Ekot att detta är en process som nu pågår i många kommuner.

Kumla kommun, där Anneli Koivuniemi är socialchef, är alltså en av dem.

– Vi har ett önskemål att när Migrationsverket ger oss det uppdraget att man har anvisat ett barn eller en ungdom till Kumla kommun att ansvara för under asylprocessen och kanske under många år framöver så vill vi gärna göra det i Kumla kommun om vi kan.

Amir överklagade Kumlas beslut till Förvaltningsrätten som gick på Amirs linje och menade att det var fel av Kumla att rycka upp Amir ur det familjehem han hunnit knyta an till.

Men Kumla har överklagat och nu ligger ärendet i kammarrätten som inom kort kommer att fatta ett beslut som kan bli vägledande även för andra kommuner.

Amirs gode man Habib hoppas att domstolen går på Amirs linje.

– Att tvinga någon att flytta, från det här nya livet som han haft i Uppsala där allt var tryggt och sedan flytta honom till en ny miljö med hänsyn till hans bakgrund. Jag tycker inte att de gjorde rätt.

*Amir heter egentligen något annat