IS fördömer Muslimska brödraskapet som en cancersvulst

2:15 min

I senaste numret av IS engelskspråkiga tidskrift, Dabiq, hyllas terrorattackerna i Bryssel. Enligt IS planerades de helt och hållet av de båda självmordsbombar-bröderna Khalid och Ibrahim El Bakraoui, som även stod för förberedelserna till Parisdåden. Dessutom ägnas hela 16 sidor åt att fördöma det Muslimska brödraskapet.

I publikationen beskrivs Muslimska brödraskapet som en cancersvulst. IS publicerar även en lista över misshagliga muslimska imamer, i bland annat Europa, som förtjänar att dö.

På omslaget till det nya numret av IS tidskrift, Dabiq, syns det Muslimska brödraskapets Mohamed Mursi - Egyptens avsatte president – här stämplad som "murtadd", avfälling – en förrädare som övergivit islam.

I en lång artikel förklarar IS hur det Muslimska brödraskapet och Turkiets president Erdogan och palestinska Hamas blivit en cancersvulst som svikit islam genom att omfamna villfarelser som demokrati, religionsfrihet, allmänna val och en mycket farlig tolerans för shiamuslimer.

Artikeln gör en historisk tillbakablick för att leda i bevis att det Muslimska brödraskapet ända sedan det grundades på 20-talet i Egypten, har gått emot islams rätta lära genom att ifrågasätta det IS betraktar som islams regler.

Demokrati beskrivs som en religion som ger folket makt att sätta sig över Guds lagar. Om en majoritet av folket bestämmer att sodomi är lagligt, så kan otukt, homosexualitet legaliseras, skriver IS med fasa.

Det är ingen nyhet att den så kallade Islamiska staten tar avstånd från det Muslimska brödraskapet, men det är oklart varför IS väljer att publicera denna attack just nu, när brödraskapet sedan ett par år är tillintetgjort i Egypten.

Vissa bedömare spekulerar i om detta är ett led i en ny rekryteringskampanj för att vinna över ännu fler unga desillusionerade islamister som tidigare trott på parlamentarisk demokrati.

I tidskriften publiceras också ett slags dödslista med namngivna förrädare - muslimska imamer i Europa och USA som alla enligt IS begått synder som till exempel att hylla den amerikanska konstitutionen, eller president Obama, och verka för religionsdialog med korsfararna.

Bland de namngivnna finns sufiska ledare och muslimer i väst som predikar tolerans, men som enligt IS förtjänar att dö.