Skåne

Psykiatri granskad av tidigare patienter

4:22 min

För första gången har en del av psykiatrin i Skåne granskats av personer med egna erfarenheter av psykiatrin. Det är den allmänpsykiatriska mellanvården i Lund som undersökts och som får bra betyg i brukarrevisionen.

Vi tror att man får andra svar, om man tidigare själv har varit patient och intervjuar patienter. Det blir en igenkänningsfaktor som man inte kan få annars.

– Vi tror också att man kommer fram till andra typer av frågor, och att respondenterna kanske vågar svara på ett annat sätt, säger Conny Allaskog, som lett projektet.

Sju så kallade brukarrevisorer med egna erfarenheter av psykiatrin, antingen som patienter eller närstående, har djupintervjuat tio patienter som vårdats på den så kallade mellanvården. Vårdformen är ny inom allmänpsykiatrin i Lund.

– Vi har öppen dörr. Det innebär att det är en förlängd utslussning från slutenvården. När man kan börja sova hemma, så kan man gå över till mellanvården. Planen är att man ska vara där 6-8 veckor, men man kan vara längre också, säger enhetschefen Anna-Britt Johansson Modin.

Mellanvården, som har öppet alla dagar i veckan, startade förra sommaren som ett försök, när en slutenvårdsavdelning fick stängas på grund av personalbrist. I dag är verksamheten permanent och ska fullt utbyggd ha plats för uppemot 60 patienter.

– Det här är en mellanvårdsform som vi har saknat under lång tid för den allmänpsykiatriska patientgruppen, och jag tror att vi på sikt kommer att se mer alternativa vårdformer, så det här är början på något som vi kommer att fortsätta utveckla, säger Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Lund.

Det är nätverket NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och föreningen RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, som står bakom projektet med brukarrevisioner.

Viktigt alternativ

Psykiatri Skåne beställde en granskning, och revisorerna valde att utvärdera just mellanvården, eftersom den är ny. Brukarrevisorerna är nöjda med vad den visar.

– Resultaten här har varit väldigt goda. Respondenterna har varit ganska entydiga med att mellanvården är ett viktigt alternativ just för återhämtning och ett alternativ till slutenvården. De har också överlag varit väldigt nöjda med bemötandet och personalens kompetens. De har känt sig sedda och vågar framföra kritik, vilket är väldigt viktigt, säger Conny Allaskog.

Blev ni förvånade över att det blev ett så positivt resultat?
– Både ja och nej. Det här är en ny vårdform, och den behövs överallt i landet. Det jag fick höra av mer än en respondent var att det var på liv och död att mellanvården fanns, säger brukarrevisorn Sheila Dale.

Det är fantastiskt att få det resultatet som vi faktiskt någonstans hoppades på. Personalen är jätteengagerad och tycker att det är ett bra sätt att arbeta på

Trots de goda resultaten ger brukarrevisionen ett antal förslag på områden som kan förbättras.

– Det kan vara alltifrån mindre saker som att man vill ha en önskad variation på maten, men det kan också ha med resurser att göra, till exempel att fler vill ha samtal i form av en fast psykolog, säger Conny Allaskog.

Psykiatrin i Skåne tog i höstas fram en handlingsplan efter skarp kritik från bland annat Inspektionen för vård och omsorg. Ledningen beslutade då också att det skulle göras brukarrevisioner, och den i Lund är nu den första. Samtidigt pågår en granskning av en avdelning inom slutenvården i Malmö, som är den verksamhet som fick mest kritik.

– Det är självklart att det blir intressant. Det blir säkerligen sämre resultat, och blir det det så har vi mer att jobba på. Det är det som är viktigt och att vi gör det tillsammans. Vi får ett bra underlag, säger Katarina Viebke, divisionschef för den skånska psykiatrin.