Gymnasieplacering av ensamkommande tas upp i nämnden

Vänsterpartiet ställer frågor om att unga ensamkommande placerades i gymnasiet i Varberg.

Barn- och utbildningsnämnden i Varberg får nu en fråga om att några ensamkommande ungdomar placerades i gymnasiet trots att de borde gå i nian på grundskolan.

Vi har berättat tidigare om att en god man till en av killarna reagerade på att de istället för att gå sista terminen i grundskolan flyttades till det individuella programmet med språkintroduktion.

Kommunen ansåg att det var det bästa för eleverna.

Nu ställer vänsterpartisten Lars-Åke Erlandsson frågan till BUN:s ordförande om rektorer i grundskolan kommer få fatta beslut om att flytta elever från sina skolor till gymnasiet och om de som går på gymnasiet kommer att kompenseras med extraundervisning.