Sjuksköterska utan legitimation hittad vid granskning

Landstinget Västmanland har granskat om alla anställda har den yrkeslegitimation de ska ha. Man fann en sjuksköterska som saknade sjuksköterskelegitimation.

– Det var en sjuksköterska som jobbat inom landstinget ett tag och det ärendet ska vi titta närmare på, säger landstingsrådet Lena Johansson (S) till P4 Västmanland.

Ytterligare tre sjuksköterskor saknade legitimation, men de har examen och väntar på sina yrkeslegitimationer.

Under väntetiden omvandlas de tills vidare till undersköterskor.

Landstinget har också skärpt sina rutiner för att tidigare upptäcka anställda som saknar rätt legitimation.