Var tredje förskoleanställd i Håbo och Knivsta saknar utbildning

2:09 min

Bristen på utbildad förskolepersonal är stor i hela landet och i Uppsala län är det Knivsta och Håbo som ligger sämst till, där saknar runt var tredje anställd utbildning för att jobba med barn. Det visar ny statistik från Skolverket. 

– Vi har en stor del utbildad personal i förskolan. Och det finns både förskolelärare och barnskötare, säger Anna Walterholm som är verksamhetschef i Håbo kommun.

– Men vi har också en andel outbildad personal i förskolan och det beror på att det finns en efterfrågan på förskolelärare och barnskötare och vi kanske inte riktigt lyckas anställa då framförallt förskolelärare i den utsträckning som vi har velat göra. Innan legitimationskravet kom, så hade vi också lokalt behöriga förskolelärare som till viss del var utbildade av Uppsala universitet. Men de räknas ju inte som förskolelärare i nuläget, i och med att det finns ett legitimationskrav. 

Ni ligger ju ändå över rikssnittet som är på ungefär 25 procent. Tycker ni att det här är ett problem?

– Inte ett problem så till vida att vi inte kan uppfylla vår kvalitativa verksamhet. Vi har idag en god verksamhet. Som så klart alltid bör utvecklas och skruvas på så att den når högre.

I hela landet saknar ungefär 25 procent av all förskolepersonal relevant utbildning, visar Skolverkets statistik. Bäst i länet är Tierps och Östhammars kommun. Andelen här hamnar på runt 15 procent.
Samtidigt finns det också stora variationer mellan fristående och kommunala förskolor. De kommunala förskolorna har generellt sett en högre andel personal med relevant utbildning. Detta gäller också för Håbo.
Anna Walterholm säger att man på den kommunala sidan nu jobbar på att förbättra sina siffror.

– Vi försöker att både öka antalet förskolelärare men också att öka utbildningen till de som inte har kvalifikationer, att bli barnskötare om man så önskar.