Ökad risk för gräsbränder på Gotland

Enligt SMHI är det nu förhöjd risk för gräsbränder över i stort sett hela Gotland.