Få förstahandssökande till BTH förra året

Blekinge tekniska högskola tappar studenter som söker deras utbildningar som förstahandsval.

Förra året hade BTH de lägsta siffrorna på behöriga förstahandssökande sedan 2007. Det visar statistik från SCB.

Under 2000-talet har högskolan bara haft en sämre siffra än förra året vid ett tillfälle.

Idag är det den sista dagen att ansöka till universitet och högskola inför höstterminen 2016.

BTH:s  rektor Anders Hederstierna berättar att nedgången beror på att man gjort om på skolan.

– Antal förstahandssökande till BTH hänger ihop med att vi under de senaste åren har genomfört en fokusering av verksamheten mot tekniskt inriktad utbildning och forskning. Det innebär att vi har gått från 65 utbildningsprogram hösten 2011 till idag 33 program. Vi har också prioriterat utbildningar på campus och lagt ned distansutbildningar.  

Anders Hederstierna menar att om man istället jämför de utbildningsprogram som BTH fortfarande erbjuder, har man de två senaste åren haft goda söksiffror och ökat söktryck.